Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur.
— Hadis-i Şerif (Tirmizî)
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Kim bana bir defa salâtü selâm getirirse, bu sebeple Allahu Teâlâ da ona on misli merhamet eder.
Hadis-i Şerif (Müslim, Salât 70. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 26; Tirmizî, Vitir 21; Nesâî, Ezân 37, Sehv, 55)
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Âllahu Teâlâ kıyamet gününde “Benim için birbirlerini sevenler nerede? Onları gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde Arşın gölgesinde gölgelendireceğim.” buyurur.
— Hadis-i Şerif (Müslim, Birr ve Sıla, 161)

Genç heyecanla sordu ihtiyar’a: Kışın o eski evlerde nasıl ısınırdınız? Adam gözlerini gencin gözlerine doğru çevirip: Evladım, Allah'ın adının anıldığı evler üşümezler!

Hasan Dursun - Niye?

Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.
— Hadis-i Şerif (Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61)
İnsanı helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.
— Hadis-i Şerif (Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144)